Jesteś tutaj: Start » BIP » Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje


data publikacji: 2021-02-15 | 09:26Wprowadził: Sebastian Wieczorek

Przychody (dane 30.09.2008): 2.576.559,00 zł
- przychody netto ze sprzedaży usług i produktów: 147.000,00 zł
- przychody finansowe: 3.000,00 zł
- inne przychody: 80.000,00 zł
- dotacja podstawowa organizatora: 2.321.359,00 zł
- inne dotacje na koszty działalności: 25.200,00 zł

Koszty ogółem: 2.576.559,00 zł
- wynagrodzenia ogółem: 1.204.917,00 zł
- zużycie materiałów i energii: 168.400,00 zł
- usługi obce: 317.800,00 zł
- usługi remontowe: 457.625,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (w tym bezp. społ., ZFSŚ, szkolenia): 236.174,00 zł
- podróże służbowe: 15.343,00 zł
- podatki i opłaty: 50.000,00 zł
- pozostałe koszty: 36.000,00 zł
- odpisy amortyzacyjne: 90.300,00 zł

Nakłady inwestycyjne: 4.804.521,00 zł
- budowa skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy: 4.746.021,00 zł w tym:
• dotacja Urzędu Marszałkowskiego: 1.542.375,00 zł
• dotacja samorządów Jasła: 155.000,00 zł
• środki z Mechanizmu Finansowego EOG: 3.048.646,00 zł
- projekt techniczny instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 10.000,00 zł
- zakup samochodu osobowego: 28.500,00 zł
- zakup eksponatów: 20.000,00 zł
Do góry