Jesteś tutaj: Start » BIP » Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry


data publikacji: 2021-02-15 | 09:27Wprowadził: Sebastian Wieczorek


W Muzeum prowadzona jest:
• księga wpływów
• księga depozytów

Dział Archeologiczny prowadzi:
• księgę inwentarzową muzealiów archeologicznych,
• księgę ewidencji dokumentacji polowej,
• księgę ewidencji dokumentacji fotograficznej,
• księgę ewidencji przeźroczy,
• księgę ewidencji map,
• księgę ewidencji dokumentacji rysunkowej,
• karty katalogu naukowego,
• karty magazynowe.
Archiwum posiada teczki 526 miejscowości.

Dział Historyczny prowadzi:
• księgę inwentarzową muzealiów historycznych,
• księgę inwentarzową archiwaliów,
• księgą inwentarzową fotografii,
• karty katalogu naukowego,
• karty magazynowe.

Dział Artystyczny prowadzi:
• księgę inwentarzową muzealiów artystyczno-historycznych,
• księgę inwentarzową archiwaliów,
• księgą inwentarzową plakatów,
• karty katalogu naukowego,
• karty magazynowe.

Dział Historii Oświetlenia prowadzi:
• księgę inwentarzową muzealiów działu,
• księgę inwentarzową archiwaliów,
• księgą inwentarzową fotografii,
• karty katalogu naukowego,
• karty magazynowe.

Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego prowadzi:
• księgę inwentarzową muzealiów działu,
• księgę inwentarzową archiwaliów,
• księgą inwentarzową fotografii,
• karty katalogu naukowego,
• karty magazynowe.

Biblioteka prowadzi:
• księgę inwentarzową druków zwartych,
• księgę inwentarzową czasopism,
• księgą inwentarzową starych druków,
• księgą inwentarzową kartografii,
• komputerową bazę danych zbiorów w programie LIBRA 2000
• katalog główny alfabetyczny i rzeczowy,
• katalog regionaliów,
• katalog czasopism,
• kartoteki tematyczne.

Dział Finansowo-Księgowy prowadzi:
• księgi rachunkowe,
• księgi inwentarzowe środków trwałych,
• rejestr zakupu VAT,
• rejestr sprzedaży VAT,
• imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników,
• ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Dane w nich zawarte są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Do góry