Jesteś tutaj: Start » Ekspozycje » Galeria twórców krośnieńskich XIX i XX w.

Galeria twórców krośnieńskich XIX i XX w.

Ekspozycja prezentuje malarstwo, rzeźbę, rzemiosło artystyczne oraz przykłady zabytkowych mebli z XIX i początku XX wieku. Mieści się ona w obrębie dwóch sal o wyjątkowo artystycznym klimacie, podkreślonym przez typowo renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami. Wystawa podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich prezentuje zabytki sztuki z terenu Krosna i okolic, począwszy od połowy XIX wieku do lat 30. wieku XX. Zgromadzone tu obiekty stanowią najcenniejszą spuściznę wśród zachowanych pamiątek życia artystycznego ziemi krośnieńskiej. Prezentowane są tu dzieła malarskie wybitnych twórców związanych z regionem. Należą do nich wychowankowie Jana Matejki, kształcący się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz uczelniach zagranicznych: Seweryn Bieszczad (1852-1923), wybitny akwarelista, zwany „krośnieńskim Canaletto”, Stanisław Bergman (1862-1930), krośnianin, piewca malarstwa historycznego, Franciszek Daniszewski (1858-1922), założyciel zakładu artystyczno-malarskiego i fotograficznego ”Sztuka” w Krośnie i ugrupowania artystycznego o tej samej nazwie oraz Aleksander Augustynowicz (1865-1944), tworzący obrazy rodzajowe. W tej części ekspozycji prezentowane jest również malarstwo Jana Kazimierza Olpińskiego (1878-1936), który tworzył pejzaże, głównie Podola, Beskidów i Huculszczyzny. Druga część ekspozycji stałej, usytuowana w obrębie kolejnej sali wystawowej, prezentuje krośnieńską twórczość artystyczną XX wieku. Niezbędnym podkreślenia jest fakt znaczącej roli, jaką odgrywało twórcze środowisko Krosna i okolic w połowie XX wieku. W Krośnie w roku 1945 utworzony został pierwszy w powojennej Polsce Zawodowy Związek Artystów Plastyków. Powstał on z inicjatywy malarza Zdzisława Truskolaskiego, który zorganizował pierwszą po wojnie wystawę malarstwa (marzec 1945) oraz tzw. ”Salon wiosenny” (czerwiec 1945). Rozpoczął on ponadto wydawanie czasopisma ”Sztuka i Życie”, założył tu szkołę plastyczną, a przede wszystkim propagował przybliżanie sztuki poprzez organizowanie wystaw dostępnych szerokiej publiczności i zachęcanie artystów do aktywnej działalności twórczej i społecznej. Prezentowane jest tu malarstwo następujących twórców: Bronisława Olszewskiego (1874-1959), mistrza portretu, nauczyciela rysunku w Szkole Realnej w Krośnie, Zdzisława Truskolaskiego (1899-1949), Stanisława Kochanka (1905-1995), wybitnego malarza, rzeźbiarza, scenografa i karykaturzysty, Władysława Niepokoja (1905-1985), propagującego malarstwo realistyczne, Jana Ekierta (1907-1993), działającego na gruncie francuskim, który malował wiele, tworząc kompozycje idealnie łączące wysmakowany kolor, proporcje i wrażliwą obserwację natury oraz Jana Jankiewicza (1911-1987), doskonałego pejzażysty. Na oddzielną notę zasługuje również twórczość rzeźbiarzy: Andrzeja Lenika (1864-1929), który prowadził w Krośnie swoją pracownię artystyczno-rzeźbiarską, specjalizującą się w zakresie sztuki i rzeźby sakralnej oraz Władysława Kandefera (1921-2016) -  przedstawiciela nurtu realistycznego, który tworzył rzeźbę w drewnie, metaloplastykę i medalierstwo. Stała ekspozycja sztuki przygotowana przez Dział Artystyczny posiada niewątpliwie wysoką wartość edukacyjno-artystyczną. Zamierzonym jej celem jest zarówno ukazywać walory prezentowanych eksponatów, jak i informować oraz przywoływać historyczne fakty, rozwijającej się twórczości artystycznej środowiska krośnieńskiego.


Anna Guz-Iwaniec
Kierownik Działu Artystycznego
Do góry